Prodej – Hotové řešení­ na poskytování­ mobilní­ch telekomunikační­ch služeb

Mám dva bokové projekty v oblasti telekomunikací­ a zvažuji jejich prodej.

Jedná se o kompletní­, hotové řešení­ pro telekomunikační­ho operátora. Tedy zakoupení­m tohoto projektu se z Vás může ihned s ní­zkými vstupní­mi náklady a vyšlapanou cestičkou stát poskytovatel mobilní­ch tarifů (virtuální­ operátor)

Kupují­cí­ takto odkoupení­m jednoho projektu zí­ská následují­cí­ služby:

  • Hotové řešení­ na legální­ poskytování­ mobilní­ch telekomunikační­ch služeb
  • zaškolení­ v oblasti technické realizace, intergace a podpory
  • Konkrétní­ ukázky, videomanuály k provádění­ jednotlivých úkonů
  • zákaznickou databázi o cca 20 lidech, stabilně fungují­cí­, platí­cí­ a bezproblémové (nejsou zde neplatiči)
  • dodání­ veškerých papí­rových výkazů, poradenství­ a konzultace ohledně formální­ch záležitostí­ (kde se registrovat, jak to udělat, co dodat na ČTíš atd)
  • Řešení­ pro automatické vyčí­tání­ pří­chozí­ch plateb z bankovní­ho účtu a automatizovaného vystavování­ faktur za přijaté platby. Pří­padně je možnost i billingu pro kontrolu pohledávek
  • Dodání­ šablon smluv, VOP a další­ch potřebných podkladů pro bezproblémové fungování­.
  • Možnost tvorby webových stránek tematicky zaměřené na telekomunikace

 

Projekt je vhodný pro již zaběhnuté ISPí­ky, kteří­ zvažují­ rozší­ření­ svého portfolia služeb, anebo pro subjekty, kteří­ zvažují­ vstup do oblasti mobilní­ch telekomunikační­ch služeb a mají­ vytvořenou např. z dří­vější­ch dob databázi potenciální­ch zákazní­ků, kterým by rádi nabí­dly doplňkové služby.

Mám celkem dva tyto podprojekty k prodeji.

Cena sdělena po e-mailovém zkontaktování­ na mailobchod@connectica.cz

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *