8 thoughts on “Zvedame prvni steny

  1. Ahoj Honzo, nepremyslal si do toto projektu podzemni priestor – efektivnejsie vyuzit pozemok ? Alebo tam neni povoleno kopat do zeme ? Keby tam boli 2 podzemne podlazi tak mas o 2 skaldy viac .. 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *