Jak premysli podnikatele vs. corporate pristup

Velmi zajimavy clanek z casopisu Inc. jak vlastne mysli dobri podnikatele.

Naprosto mi to mluvi z duse. Naposledy kdyz mi nedavno nekdo rikal, ze bych mel zacit delat nejake konkretnejsi plany pro Shipito. A ja jsem poradne nedovedl vysvetlit jak vlastne premyslim. Jen jsem vythrl par vet. Urcite si to prectete cele.

Brilliant improvisers, the entrepreneurs don’t start out with concrete goals. Instead, they constantly assess how to use their personal strengths and whatever resources they have at hand to develop goals on the fly, while creatively reacting to contingencies. By contrast, corporate executives’”those in the study group were also enormously successful in their chosen field’”use causal reasoning. They set a goal and diligently seek the best ways to achieve it.

That is not to say entrepreneurs don’t have goals, only that those goals are broad and’”like luggage’”may shift during flight. Rather than meticulously segment customers according to potential return, they itch to get to market as quickly and cheaply as possible, a principle Sarasvathy calls affordable loss.

“People chase investors, but your best investor is your first real customer. And your customers are also your best salesmen.”

“Your competition is a secondary factor. I think you are putting the cart before the horse…Analyze whether you think you can be successful or not before you worry about the competitors.”

Spread the love

17 thoughts on “Jak premysli podnikatele vs. corporate pristup

 1. ve턾mi dobríƒÂ½ 턍líƒÂ¡nok JOHN, ja akurtíƒÂ¡ pracujem na mojom prvom internetovom obchode s predajom tri턍iek, mikíƒÂ­n, í…¡iltoviek … konkurencia s predajom tri턍iek je na Slovensku obrovskíƒÂ¡, ale nikto z nich nie je dostato턍ne kreatíƒÂ­vny, veríƒÂ­m í…¾e od za턍iatku (po spusteníƒÂ­ portíƒÂ¡lu) nebudíƒÂº za mnou stíƒÂ­haí…Â¥ :)))

 2. Velmi zaujimava studia. Je dobre vediet,ze niesom ojedinely druh, v mojom zmyslani a praktizovani. Najlepsie bolo,ked som zhanal investora pre startup a on chcel po mne presne cisla na papieri a vsetko do podrobna. Samozrejme,ze z toho nic nebolo:),nakoniec som to dokazal aj bez neho a som za to rad:)

 3. Podle mí„› jsou nejlepí…¡íƒÂ­ podnikatelíƒÂ© “oby턍ejníƒÂ­” prakticky uvaí…¾ujíƒÂ­cíƒÂ­ jedinci. Tedy lidíƒÂ©, kteí…™íƒÂ­ si dokíƒÂ¡í…¾ou poradit ve ví„›tí…¡iní„› situacíƒÂ­ a ní„›jak je vyí…™eí…¡it. Nejví„›tí…¡íƒÂ­ brzdou podnikíƒÂ¡níƒÂ­ jsou lidíƒÂ©, kteí…™íƒÂ­ o ví…¡em hrozní„› pí…™emíƒÂ½í…¡líƒÂ­, pochybujíƒÂ­, apod. Tyhle pochyby a pí…™emíƒÂ½í…¡leníƒÂ­ totií…¾ hrozní„› svazujíƒÂ­.

 4. @Rado Jenze to je i tim, ze ti investori jsou vetsinou “corporate” tip… ale kdyz budes mit zakazniky, kteri prinasi penize a zisk tak presvedcis i ty corporate investory.. v tom je ta pointa. Ja jsem malem taky dostal investici a ani jsem nebyl schopen napsat business plan.. ale presvedcoval jsem temi zakazniky..

 5. “Analyze whether you think you can be successful or not before you worry about the competitors.”
  Pí…™esní„› tak. VíƒÂ­m, í…¾e m텯텾u prorazit a konkurenci jsem letmo proletí„›l. Je jen jedna ví„›tí…¡íƒÂ­. Mnohem ví„›tí…¡íƒÂ­ íƒÂºskalíƒÂ­ jsou/budou s najíƒÂ­tíƒÂ­m vhodníƒÂ½ch lidíƒÂ­ neí…¾ s konkurencíƒÂ­. A tyky s vlastníƒÂ­ osobou. UvidíƒÂ­m, jak moc vytrvíƒÂ¡m a jak moc se mní„› níƒÂ¡pad zdaí…™íƒÂ­. DíƒÂ¡víƒÂ¡m si ví„›tí…¡íƒÂ­ í…¡ance neí…¾ k íƒÂºspí„›chu v nau턍eníƒÂ­ se angli턍tiny:).

 6. Johne, to í…¾e pobo턍ky v zahrani턍íƒÂ­ nepí…™etíƒÂ¡hnou tví…¯j systíƒÂ©m a nefungujíƒÂ­ pod jinou firmou jako konkurence je proto, í…¾e jim dals jen systíƒÂ©m v po턍íƒÂ­ta턍i a nabíƒÂ­ríƒÂ¡níƒÂ­ a ostatníƒÂ­ personíƒÂ¡lníƒÂ­ zajií…¡tí„›níƒÂ­ firmy je na nich? Nebo 턍íƒÂ­m hlavní„› to je oí…¡etí…™eníƒÂ©?
  To jen kdybych chtí„›l brzy expandovat:D.
  DíƒÂ­ky!

 7. @maikysk V oble턍eníƒÂ­ sice nedí„›líƒÂ¡m, ale celkem by mní„› zajíƒÂ­malo píƒÂ¡r kreativníƒÂ­ch pí…™íƒÂ­stupí…¯, kteríƒÂ½mi chceí…¡ konkurenci zdolat.

 8. @eastbiz Ta hodnota je mí„› celkem jasníƒÂ¡, ale “Mí„›li poí…™íƒÂ¡d pocit” je uí…¾ sloí…¾ití„›jí…¡íƒÂ­. To se mní„› zdíƒÂ¡ dost t턛텾kíƒÂ© udrí…¾et. Ze za턍íƒÂ¡zku je to jasníƒÂ©, lidi neví„›díƒÂ­ co a jak, ale aí…¾ do toho proniknou, tak osamostatnit se nemusíƒÂ­ bíƒÂ½t takovíƒÂ½ problíƒÂ©m. Jako hlavníƒÂ­ pí…™ekíƒÂ¡í…¾ku vidíƒÂ­m pí…™íƒÂ­sun zíƒÂ¡kazníƒÂ­kí…¯, kteríƒÂ© startujíƒÂ­cíƒÂ­ firma nemíƒÂ¡. To je taky jeden z hl.dí…¯vodí…¯, pro턍 v míƒÂ©m mí„›stí„› nefunguje s tíƒÂ­m, co dí„›líƒÂ¡m, nikdo jiníƒÂ½.

  OtíƒÂ¡zka i na ostatníƒÂ­:
  Co díƒÂ¡l by to mohlo bíƒÂ½t? Sta턍íƒÂ­ ní„›jak obecní„› (ale co nejkonkríƒÂ©tní„›ji:).

 9. Jedna ví„›c je know how co John (nebo jíƒÂ¡ ve svíƒÂ© firmí„›) míƒÂ¡. Neí…¾ vaí…¡e pobo턍ky a partneí…™i zjistíƒÂ­, jak to vlastní„› dí„›líƒÂ¡te ubí„›hnou cca 2 roky. Tak míƒÂ¡te 턍as ní„›co vymyslet nebo po dvou letech, kdy víƒÂ¡m za턍nou jet “na sebe” je prostí„› vymí„›níƒÂ­te. StíƒÂ¡le ale musíƒÂ­te bíƒÂ½t min. dva kroky pí…™ed nimi. Pokud pouí…¾íƒÂ­vajíƒÂ­ víƒÂ¡í…¡ systíƒÂ©m (software) dalí…¡íƒÂ­ bod pro víƒÂ¡s. Kdyí…¾ i vy míƒÂ¡te jejich databíƒÂ¡zi zíƒÂ¡kazníƒÂ­kí…¯ (a o tu jde ví…¾dy aí…¾ v prvníƒÂ­ í…™adí„›:) tak dalí…¡íƒÂ­ plus. Smlouvy, licence a ochranníƒÂ© zníƒÂ¡mky (brand) pomíƒÂ¡hajíƒÂ­ pokud míƒÂ¡te dobríƒÂ© lidi (príƒÂ¡vníƒÂ­ky). Pokud je takto “svíƒÂ¡í…¾ete” a donutíƒÂ­te pouí…¾íƒÂ­vat víƒÂ¡í…¡ software v cloudu ní„›kde v USA – tak víƒÂ¡s budou obdivovat a milovat a vy m텯텾ete jejich city opí„›tovat. Jakmile povolíƒÂ­te, vysví„›tlíƒÂ­ si to jako slabost – coí…¾ se hlavní„› v Asii netoleruje. DajíƒÂ­ si víƒÂ¡s k ve턍eí…™i.

 10. @Begawas Jo, príƒÂ¡ví„› ten 턍asovíƒÂ½ pí…™edstih je to, í…¾e míƒÂ¡m po턍et zíƒÂ¡kazníƒÂ­kí…¯ a vypracovaníƒÂ© jmíƒÂ©no. Jen mní„› napadlo, co kdyby ní„›kdo kop턍il simultíƒÂ¡lní„›. ZíƒÂ¡kazníƒÂ­k: Slyí…¡el jsem o vaí…¡íƒÂ­ sluí…¾be u Shipito achtí„›l bych… “Kop턍i턍”: Jo, neníƒÂ­ problíƒÂ©m, udí„›líƒÂ¡me to pí…™es í„ÂŒapnito, to je dceí…™inka…

 11. @Endorfin Teoreticky to jde kopíƒÂ­rovat “online”, ale v praxi to dokíƒÂ¡í…¾e snad jen Mossad 🙂 Prakticky tí…™eba moje konkurence vidíƒÂ­ novíƒÂ© pí…™íƒÂ­stupy, sluí…¾by, produkty a snaí…¾íƒÂ­ se to kopíƒÂ­rovat. Jsou to ale jen jednotlivosti co vidíƒÂ­ a skute턍níƒÂ½ globíƒÂ¡lníƒÂ­ smysl pro턍 dí„›líƒÂ¡m to nebo ono jim unikíƒÂ¡. U Shipita by se muselo kopíƒÂ­rovat Johnovo myí…¡leníƒÂ­ a to v podstatí„› 24/7 protoí…¾e makíƒÂ¡ i ve spíƒÂ¡nku. Ten styl myí…¡leníƒÂ­ ho vede k íƒÂºspí„›chu a ten pí…™íƒÂ­stup k í…™eí…¡eníƒÂ­ problíƒÂ©mí…¯ konkurence prostí„› nemíƒÂ¡. Kdyby mí„›la, nemusela by kopíƒÂ­rovat.

 12. @Begawas
  Jeí…¡tí„› mí„› napadlo, í…¾e John míƒÂ¡ vlastní„› lepí…¡íƒÂ­ ceny u Fedexu atd. Taky dí…¯leí…¾itíƒÂ©. Dostat se ní„›kam, kam za턍íƒÂ¡te턍níƒÂ­k m텯텾e aí…¾ v pí…™íƒÂ­padí„› íƒÂºspí„›chu, ketríƒÂ½ vyí…¾aduje velkíƒÂ½ víƒÂ½dej energie. A pak, jak í…™íƒÂ­kíƒÂ¡í…¡, uí…¾ vlastní„› nemusíƒÂ­ kop턍it a jede svou. A nebo zmizíƒÂ­.
  DíƒÂ­ky!
  Jinak míƒÂ¡m ríƒÂ¡d tvíƒÂ© trefníƒÂ© komentíƒÂ¡í…™e (i ty, co se netíƒÂ½kajíƒÂ­ mí„›).
  Aí…Â¥ se daí…™íƒÂ­!

 13. @Endorfin 턍o sa tíƒÂ½ka tri턍iek, kreativita by mala spo턍íƒÂ­vaí…Â¥ v originíƒÂ¡lnych vzoroch, kaí…¾díƒÂ½ typ tri턍ka bude dostupníƒÂ½ v 24 farebníƒÂ½ch motíƒÂ­voch, motíƒÂ­vy tri턍iek budíƒÂº takisto vyhotovovaníƒÂ© k ríƒÂ´znym udalostiam, í…¡portovíƒÂ½m, spolo턍enskíƒÂ½m podujatiam, kaí…¾dodenne budíƒÂº pridíƒÂ¡vaníƒÂ© novíƒÂ© kreatíƒÂ­vne níƒÂ¡pady 턍o na svoje tri턍ko umiestnií…Â¥, plíƒÂ¡nujem po 턍ase zamestnaí…Â¥ externíƒÂ½ch grafikov z umeleckíƒÂ½ch í…¡kíƒÂ´l, ktoríƒÂ­ bu

 14. @Endorfin díƒÂº pre mí…ˆa navrhovaí…Â¥, ví…¡etko to bude v spojeníƒÂ­ s mojou cestou do USA, kde budem robií…Â¥ reklamu tri턍kíƒÂ¡m od mojich sponzorov a na 턏alí…¡ej ceste, ktoríƒÂ¡ bude nasledovaí…Â¥ po USA, na nej by sa mali vo videíƒÂ¡ch objavií…Â¥ tri턍kíƒÂ¡ z mojej vlastnej kolekcie 🙂 plíƒÂ¡nujem sk턺bií…Â¥ viacero mojich myí…¡lienok do jednej a to spopularizovaí…Â¥ moju osobu a takisto urobií…Â¥ radosí…Â¥ mojim zíƒÂ¡kazníƒÂ­kom, originíƒÂ¡lnymi motíƒÂ­vmi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *