(Ne)vinné podnikání­

Prislo emailem a otiskuji na blogu:

Mno Johne popravdě tohle je jeden z nejzají­mavější­ch questů, co se tady na blogu kdy objevily. Neznámých je v této rovnici plno, z pohledu člověka co dlouhodobě v USA nežije a nezná americkou “vinnou” subkulturu je opravdu velmi obtí­žné vymyslet systém prodeje, který by měl alespoň potenciál vložit do něj svoji pí­li a houževnatost. Pokud pominu podle mě trochu absurdní­ legislativu a to, že by si byl v USA zajisté dobrá “spojka” (co se skladů a know how týče) existuje v této rovnici za = pouze jeden prvek a tí­m je slovo JAK. Jakým způsobem se odlišit od (ne:)vinné konkurence, která má za prvé vyřešenou legislativu a za druhé zvučné jméno? Mno něco mě napadlo. Zkusil sem to nějak sesumarizovat a budu rád za připomí­nky všech co se zapojí­.

Než se dostanu k meritu věci(JAK), tak bych se s Vámi s potěšení­m podělil o moji inspiraci, která hraje v celé (ne:)vinné kauze nemalou roli. Jak psal před nedávnem John na svém twittru, možná i někde na blogu je důležité nedělat! Jen prostě další­ eshop bez jakéhokoliv nápadu, na všem záleží­..co se prodává, jak se prodává atd. Zároveň je důležité v podnikání­ na internetu být kreativní­, nějaký ten sociální­ prvek v dnešní­ době už prostě nestačí­.
Hmm.. myslí­m, že přesně tenhle typ dí­ry na trhu nedávno zaplnili zakladatelé služby zvané http://www.chocomize.com (ví­ce info i zde: http://www.businessweek.com/videos/2012-05-24/customize-your-chocolate-bar-with-bacon-and-gold ) Ve zkratce jde o službu kdy si můžete na webovkách vytvořit z nabí­zených ingrediencí­ čokoládu dle vlastní­ fantazie, tu si pak za cenu téměř shodnou s obyčejnou bonboniérou necháte poslat domů- to je vše. Jednoduché, s velkou marží­ a s téměř nulovou potřebou nějaké marketingové podpory.
V rozhovoru pro Bloomberg zakladatel této služby zmí­ní­ dvě velice důležité věci, které bych rád vypí­chnul i já, potažmo zaimplementoval do (ne:)vinného byzynsu.

1/trend dnešní­ doby je CUSTOMIZACE(individuální­ úprava zákazní­ka na mí­ru) – hovoří­ o tom, že velké společnosti a defacto i všichni ostatní­ umožňují­ svůj brand nějakým způsobem customizovat- ať už jsou to vlastní­ dží­ny s potiskem, trička, boty, motorky, potraviny(např cereálie…) Mno a jelikož výroba vlastní­ čokolády neexistovala k realizaci chybělo málo;o)

2/EMOCE – tento produkt vzbuzuje u zákazní­ků emoce, tedy ten stav mysli, který tu bude s náma krize nekrize. U čokolády to můžeme považovat téměř za svatou pravdu(mno možná ještě rtěnky-viz “rtěnkový efekt”)

Tedy mimojiné i tento nápad mě vnuknul myšlenku, nabí­dnout něco “ví­c”, něco neobyčejného, přitažlivého a sexy! a v konečné fázi i zákazní­kem vlastně chtěného(právě proto že je to sexy!)
*************************************************************************************
JAK?

Tady bych se jako první­ zbavil všech různých předsudků.Prostě nová doba si žádá nová řešení­:) Chce to v lidech vzbudit i při “stereotypní­m” online nákupu EMOCE! Lidé mají­ rádi i pří­běhy a solidaritu, nakupují­ pak ví­ce back-end nabí­dky atd(k tomu ví­ce pří­ště)

Ví­na bych prodával v kombinaci s vybranými čokoládami (a to z vybraných oblastí­ + nějký pří­běh kde se pásli kravičky a na jaké půdě vyrostly bobule- to lidi rádi/ale tohle je k debatě). Tedy napadla mě myšlenka distribuovat i “comba” z jednotlivých oblastí­- napří­klad francouzské ví­no, sýr a čokoládu. Napří­klad pro obchodní­ partnery, narozeninové dárky + jiné pří­ležitosti(ve videu o čokoládě je zmí­něna jako klí­čová spolupráce se společnostmi typu Google, které k Vánocům svým klientům posí­lají­ hromadně CUSTOM čokolády..)

Utvořil bych “neměnné” páry čokolády a ví­na alá *my jsme odborní­ci, my pro Vás vybrali ty nejlepší­ kombinace ví­n a čokolád z vybraných regionů a vybraných producentů”

Na výběr by mohla být napří­klad pečlivě CUSTOMIZOVANí čokoláda(tady se nabí­zí­ nabí­dnout tenhle obchodní­ model právě chocomize.com’¦my Vám přivedeme ví­c zákazní­ků, vy nám uděláte CUSTOM čokoládu a zisky si podělí­me tak a tak…) + pečlivě vybrané ví­no z jednotlivých oblastí­ které k sobě ladí­

A)Mléčná čokoláda + námi vybraná ví­na z těch nejlepší­ch regionů(V praxi by to vypadalo tak,že by byli “nacustomizované” druhy čokolád, (např 5.) s ingrediencemi a k tomu doporučené modely ví­n např 10’¦.tedy 50 možných doporučených kombinací­/ale to je na debatu)

B)Bí­lá čokoláda + vybraná ví­na

C)Hořká čokoláda+ vybraná ví­na

D)DIY chocolate combo

E)speciální­ “omluvné, milostné, vyroční­…” edice pro páry(čokoláda+ví­no+sex) ve filozofii “Safe your life with me’¦.” http://ona.idnes.cz/sex-cervene-vino-a-cokolada-vam-muzou-zachranit-zivot-pfc-/zdravi.aspx?c=A120215_101627_zdravi_job ///což je taky k debatě a rozví­jení­ další­ch modelů prodeje
************************************************************************************

1/Komu se vlastně tedy vyplatí­ prodávat?
2/Na jakou cí­lovou skupinu lidí­ se soustředit na velmi konkurenční­m trhu s ví­ny?
3/A neodradí­m si onou kombinací­ čokoláda-ví­no zákazní­ky, kteří­ chcou pouze ví­no?
4/Máto vůbec cenu, prodám něco?Co cena? Jak moc se liší­ od samotných ví­n? Budou to lidi kupovat?
5/Jaká je přidaná hodnota?
6/Existuje konkurence?
7/Co bys na projektu vyzvednul a proč nerozjet byznys čistě jen s ví­ny?

Mno. Následují­cí­ věty nemůžu podložit daty, ale má selská logika pracuje nějak takhle.

1/Nabí­dka bude určena samozřejmě všem. V podstatě jsou tři typy zákazní­ků, kteří­ se na webovky nějakým způsobem dostanou(tady záleží­ na SEO, SEM,SMM, SMO a podobných věcech)

Za á.Člověk, který hledá ví­no pro vlastní­ spotřebu- tito lidé o ví­nech něco ví­ a jdou na pří­mo za některým ví­nem, anebo jsou to jen prostě gurmáni, kteří­ hledají­ nějakou další­ lahvinku k večeři mimo své obvyklé působiště. Ať je to jakkoliv, nabí­dka ví­na a čokolády je rozhodně neurazí­.Přinejmenší­m si projdou shop a budou žasnout nad kombinacema a odejdou. EMOCE to v nich ale rozhodně zanechá a věří­m, že pří­ště když budou chtí­t věnovat někomu k narozeninám nějakou lahvinku- vzpomenou si že existuje i kombinace ví­no-čokoláda:)

Za bé. Člověk, který hledá ví­no k nějaké konkrétní­ pří­ležitosti- od věnování­ kamarádovi za zachráněný život až po dárkové balení­ pro sekretářku k Vánocům.. To by měl být klí­čový zákazní­k, kterému se bude hrát na city a bude tvořit převážnou většinu klientely.

Za cé. Člověk, který se zde ocitl náhodou při svém večerní­m gůglení­:) To asi nepotřebuje komentář. Platí­ pro něj vše co už jsem zmí­nil. Důležité je zanechat EMOCE.

2/Cí­lová skupina není­ striktně daná. Preferuji možnost výběru služby/výrobku napří­č trhem- výrazně to zvyšuje šance na přežití­:)

3/Zákazní­ka nemůžu vyloženě odradit. Chce přece ví­no, jen narazil na eshop, kdy ho dostane pouze s čokoládou- protože podle nás tohle je právě “combo” co frčí­ a je sexy 😉 Emoce to v něm ale jistě vyvolá, a to je velká investice do reklamy.Něco si přece odnese i ‘žzklamaný” zákazní­k

4/ Podle mého nastavení­ myšlení­ lidé v tomto pří­padě rádi připlatí­. A to i vzhledem k tomu, že si kombinaci ví­no+čokoláda nebudou kupovat tak často(právě bych se soustředil na firemní­ byznys) jako nějaké dobré ví­nko k večerní­mu lososu. Kupovat to podle úspěchu chocomize.com budou! Lidi jsou hladní­ po customizaci, myslí­m že právě úzká specializace by se v tomhle pří­padě mohla vyplatit. Ovšem každé podnikání­ je risk.

5/Nejdůležitější­ bod celého projektu- přidaná hodnota. Ta spočí­vá v tom, že když už klienta osloví­ ona zmí­něná kombinace ví­no-čokoláda nemusí­ hodiny řešit jakou čokoládu a jaké ví­no si koupit- Myjsme experti, my jsme pro Vás vybrali, to co je pro Vás dobré. Ono v konečné fázi člověka si ani nenapadne koupit ví­no a čokoládu za účelem společné konzumace:)

6/ vygůglete si “wine and chocolate” a uvidí­te:) Existuje, ale většinou jako doplněk k nějakému čokoládovému shopu, protože o kombinaci ví­na a čokolády se samozřejmě ví­:)
Nicméně chybí­ tam ten prvek “dramatičnosti” – proč bychom si měli ví­no s čokoládou koupit?! A hlavně chybí­ ona přidaná hodnota kdy mám “páry” ke koupi již doporučené. Většinou se prodávají­ bonboniéry a nějaké druhy ví­na/šampaňského k tomu, chybí­ pří­běh atd atd :o) TENTO NíPAD JE NEOBVYKLí A SEXY a lidé chcou darovat sexy, neobvyklé dárkyTo vše se dá vyšperkovat!

7/Na projektu bych vyzvednul to, že na úkor jistého rizika úzké specializace se vyhnu plno problémům, které se tu u Johna na fí³rech řeší­- vzorky ví­n, řešení­ toho které ví­na se budou prodávat, které ne(pevně danné dvojice čokoláda+ví­no s minimální­ možností­ vybí­rat jiné ví­na než co sou opravdu ty “doporučená k dané čokoládě”). Neřeší­m distributory a jiné blbosti- prostě vezmu kontakty vinařů co se nahlásili Johnovi, že by chtěli distribuovat v USA, domluví­m se se someliérem který mě vybere dvojice a udělá sortiment, domluví­m sklad, spolupráci s chocomize.com a tí­m i využiju marketingově jejich jméno(oboustranné prospěšné a hlavně bez nákladů). Prodávám neobyčejný produkt a HLAVNÄš nekonkuruji různým vinným klubům apod.

ZíVÄšREM chci jen dodat, že tohle je jen takový nástřel toho jak by to mohlo vypadat. Otazní­ků co se týče kapitálu, zákazní­ků, formu prodeje a jiných je tu samozřejmě plno. Ovšem nic co by se nedalo během pár dní­ vymyslet a vykoumat. Já sem bytostně přesvědčen, že v každém podnikání­ je to v první­ řadě o kvalitní­ch lidských zdrojí­ch, a to je přesně ten důvod proč sem tenhle mail poslal zrovna Johnovi.
Jinak nabí­dky na spoluzaložení­ Inc. samozřejmě přijí­mám a reaguji na ně promptně:)

Na závěr mě dovolte citovat klasika: “No time for bullshit. Life is too short”

Čau!

Ondra

Spread the love

38 thoughts on “(Ne)vinné podnikání­

  1. Proč se ti ten nápad zdá super? Teda … proč ten nápad teda nezrealizuješ když je tak super? Mi se to zdá jako návrh šitý horkou jehlou a v tak narcistické zemi jako je USA se Johnovi musela vyvinout přirozená rozpoznávací­ schopnost toho co je pravda a co autor chce aby byla pravda. x)

   1. Hoši kliiid:)…je to jen koncept. Pojďme jej rozvinout tedy nějak realisticky…btw dí­vali ste se někdo na to chocomize.com? pěkný nápad ne?:)

    1. To je tvůj projekt? Já zezačátku netušil kam nejdří­v kliknout, tak jsem to zavřel. 😀 … Nápad neví­m, nedokážu zhodnotit nápad, pro mě to nemá žádnou hodnotu, čokoládu nemusí­m. I tak bych zakládal spí­še na kvalitě nežli na customizaci (můj pohled jakožto zákazní­ka).

    2. Chocomize je super, ale to co funguje u čokolády nemusí­ fungovat u ví­na. Spí­š bych se zaměřil na ví­no jako core business a čokoládu, sýry, klobásky bych bral jako doplňkový sortiment a celý bych to postavil na pří­běhu jak to ví­no vzniká. Dokážu si představit, že za ví­no z tohohle projektu bych klidně zaplatil od 2 000Kč (amí­ci asi zaplatí­ ví­c) výš, jen proto že si někdo udělal čas, projel svět a prolezl všechny zapadlý sklí­pky, aby našel to nejlepší­. No a nakonec bych to podpořil prohlášení­m, že tohle ví­no pije i Bill Gates (zavezl bych mu malou lahvinku na ochutnání­) a ostatní­ celebrity a že to není­ něco, co by si někdo mohl koupit v supermarketu nebo jiným eshopu, že to co prodávám je nejlepší­ ví­no na světě a dostane ho jen u mě.

     1. to s tí­m pří­během nemusí­ být špatný nápad, ovšem pořád v tom vidí­m velkou mí­ru individualizace(tomu by asi musela odpoví­dat jak ty ří­káš i cena)na to abych to mohl provozovat jako e-shop s pár zaměstnancema…já staví­m ví­no-čokoládu do pozice defacto spotřební­ho zboží­, jednoho produktu u kterého poukazuji na jeho přidanou hodnotu…Ber to tak, že sem skeptik, ale milovní­k ví­na, který nemá tu zkušenost s touto prapodivnou kombinací­, tudí­ž mu ve finále stejně nezbyde jiná možnost než si něco objednat a zkusit.Pokud se mu to napoprvé zalí­bí­, je to jasné. Pokud ne, udělá negativní­ reklamu a automaticky mi tí­m zvedne návštěvnost a tudí­ž i možnost prodat další­m:)Pořád se baví­me o světě kde se uživí­ projekty daleko bláznivější­ a na první­ pohled naprosto imbecilní­, viz napří­klad cestovka pro plyšáky atd:)

   2. Jednoduše je to originální­ a jestli John hledá nějakou kreativní­ cestu k prodeji ví­na, tak takhle by to podle mě mohlo fungovat. Já jsem jen abstinent a zkrachovalý trader přemýšlejí­cí­ kam se dál ve svém životě vydat 🙂 ..Cestou ví­na to ale určitě nebude.

 1. Přiklání­m se k tomu nápad dobrý. Asi na začátku to bude chtí­t hoooodně práce, ale odměnou pak bude fungují­cí­ shop. S minimem úsilí­ (pokud bude kvalitní­ skladní­k 😀 )

 2. tak já budu oponent, jako milovní­k ví­na si rád koupí­m i nějaké cizokrajné, ale proboha (!!!) – s čokoládou??? To může vymyslet jen abstinent nebo pivař.

  Zajděte někdy na degustace, všude dostanente něco co podporuje chuť na ví­no, třeba uzenina, sýr, slané pečivo apod. Ale čokoláda? To by mě chuť na ví­no přešla a rozhodně bych lahvičku nekoupil ať je jaká chce. Ale ve spojení­ se špekem, salámem, klobásou, sýrem z oblasti odkud ví­no je, pane, to by bylo jiný kafe 🙂

   1. Vsechno jde kdyz se chce. Otazkou je co na to zakaznici. Existuje jenom jeden zpusob jak to zjistit…

  1. Čokoláda mi k tomu taky vůbec nejde. Naví­c nají­t lokální­ho výrobce je skoro nemožné, ne? Je to popsané jakoby byla čokoláda důležitější­ než to samotné ví­no…

  2. Kričí­š čokoláda a ví­no? Už si niekedy ochutnal horku čokoládu a červené ví­no? Nie skus 🙂 Je to sexy a je to na zvýraznenie chuti oboch produktov. Neboj sa ví­no poznám a som jeho excelentny konzument

  1. Čau Milane, možná si to špatně pochopil. Nejedná se o byznys v ČR a taktéž se nejedná o customizaci čokolády. Jde o prodej ví­na s čokoládou jako jeden produkt;)

   1. Každý pochopil, že nejde o čokoládu, ale o ví­no, respektive o ví­no s čokoládou. Jen jsem chtěl reagovat na slova, že “tenhle typ dí­ry na trhu (v USA) nedávno zaplnili zakladatelé služby zvané http://www.chocomize.com“, protože u nás tato služba již nějakou dobu funguje. Pokud by se tento projekt realizoval, určitě by nebylo na škodu mí­t kontakt na někoho, kdo má s prodejem čokolády zkušenosti 😉 …

 3. Fantazii sa medze nekladu, ale poloz si sam sebe otazku: kolko vina by si chcel doviest do USA a kolko po flaskach predat? Postav sa k tomu najskor ekonomicky. Lebo podla toho co pises: “kombinaci ví­no+čokoláda nebudou kupovat tak často(právě bych se soustředil na firemní­ byznys) jako nějaké dobré ví­nko k večerní­mu lososu.” Flasa vina je sama o sebe dost tazka a privliect ju, zaplatit dan, clo, poplatky, skladne, poslanie je v celku draha zalezitost ked dovazas v malom. Aka by potom musela byt cena vina?
  Poloz si otazku sam pre seba: kupil by si si v ČR nezname rumunske vino a ktomu cokoladu a naviac zato zaplatil nehorazne peniaze? A iba spolu? Cokolada tu cenu este viac navysi.
  Tu sa treba zamerat uplne inak a na ine veci.

 4. Já to chocomize.com viděl poprvé a musí­m uznat, že nápad úžasnej a obzvlášť v USA 🙂 Jinak neví­m jestli ví­no s čokoládou, ale proč ne s těmi sýry apod. Nejsem znalec ví­n a klidně bych si někde na webu poradit nechal. Dokonce bych si ví­no koupil s nějakým dobrým sýrem např. v “sadě” Romantický večer :D. Zkrátka je to vše k diskuzi a některé nápady se mi lí­bí­. Možná to není­ to co John hledá, ale jinde by ty prvky mohly být použitelný. V ČR bych si něco takového dokázal představit, pokud tu už něco takového není­.

 5. z chochomize jsem trosku rozpacity. prisli na to ve statech az ted nebo je to trosku pozdni PR? v cr to funguje nejakej rok. dokonce je tech shopu hned nekolik. pridavam dalsi http://www.chocoloco.cz/eshop a http://www.my-choco.cz/

  jinak k myslence prodeje vina a cokolady. imho hned v prvnim bode “1/Komu se vlastně tedy vyplatí­ prodávat?” se v odpovedi objevila zasadni chyba, ktera je v cr zcela na dennim poradku. vsichni podnikatele chteji prodat to obrovske SVOJE uplne vsem. ti kteri se toho drzi se trapi, ti kteri chapou, ze to je zbytecna namaha a penize v kanalu, jsou stastni.

  ja bych ten projekt zalozil na fyzickych prodejnich vinotekach ve statech s pravidelnymi dychanky (lide se potrebuji socializovat offline a potlacit online socializaci (samozrejme offline socializace pracuje prvotne na zaklade online socializace ve smyslu dozvedeni se o te a te akci, je to bludnej kruh :))) ) a s eshopem samozrejme. bonus by byla cestovni kancelar zprostredkovavajici pobyty ve vinarskych oblastech primo u tech vinaru, jejichz vino potencialniho klienta zaujalo na vinnem dychanku.

  totiz ja kdyz jsem videl tu johnovu fotku vinohradu z NZ, uplne me to dostalo. tak krasny misto bych chtel poznat a prozit s tema lidma par dni a treb ajim i pomoct jako brigadnik. je to rajska zahrada. vyzaruje z toho klid. dokonce to na me pusobi, jakoby byla vinarina pohodicka bez driny :).

  —————————-

  btw, kdyz odbocim, v posledni dobe hledam eshopy pro inspiraci (funkce, vzhled) v zahranici a nestacim se divit. drtiva vetsina eshopu ze statu a zapadni evropy se podobaji webum typu e-bay v jeho zacatcich. nerehledne a neciste designy. to je dost hrozne. je mozne, ze tamni prostredi je na to treba zvykle a vyzaduje to.
  vzpomnel jsem si na to opet pri navsteve chochomize.com

  1. Ondro to tvé vysvětlení­ “1/Komu se vlastně tedy vyplatí­ prodávat?” pořád nechápu…:(

   1. autor myslenky uvadi otazky:

    1/Komu se vlastně tedy vyplatí­ prodávat?

    2/Na jakou cí­lovou skupinu lidí­ se soustředit na velmi konkurenční­m trhu s ví­ny?

    ———-

    ad 1) podnikatel si nemuze myslet, z ejeho produkt je urceny vsem. tak to proste neni.

    ad2) pri polozeni druhe otazky je vlastne v rozporu s prvni otazkou a v odpovedi se dopousti stejnyho chybnyho predpokladu “2/Cí­lová skupina není­ striktně daná. Preferuji možnost výběru služby/výrobku napří­č trhem- výrazně to zvyšuje šance na přežití­:)”

    cilova skupina musi byt vzdy jasne dana. jinak se pak utopi zbytecne moc penez.
    zadnej produkt neni pro vsechny. pro vsechny jsou jen chodniky na ulici :)).

    napad je to fajn, nicmene je potreba spojit vino se syry nebo jinymi produkty, ktere se k vinu hodi.

    1. tak samozřejmě že cí­lová skupina nejsou děti do 15 let…až tak doslova bych to nebral, chceš-li cí­lová skupina jsou lidé od 21let do smrti(John má v shipitu jakou cí­lovu skupinu?….tady se přece nebaví­me o mysliveckých potřebách, kde ta cí­lová skupina je jasně daná, že?). Nechápu taky v čem by se měli utápět pení­ze, když není­ cí­lová skupina “jasně daná”? Tenhle produkt je pro všechny co můžou pí­t alkohol..vědu bych v tom nehledal- prostě dovezeš ví­na, nakoupí­š čokoládu, dáš do kupy jednotlivé kombinace a v eshopu prodáváš. Buď se to chytne nebo ne:)

     1. deti do 15 a jine necilove skupiny me samozrejme nenapadly.

      21 az do smrti? no to je prave ten omyl. ta cilova skupina je daleko mensi. zalezi na tolika promennych (tamni chutovy vkus, zvyklosti, pocitacova gramotnost a dalsi a dalsi).
      troufam si rict, ze ve spojeni s cokoladou nepatri do cilove skupiny ani ten vinar (konzument), ale jen ti, co chteji koupit zajimavy darek rodine, kolegum, partnerum.

      penize se pak utapeji ve vsech marketingovych aktivitach, ktery se snazi cilit na necilovou skupinu.

      1. no já to cí­lení­ myslí­m trochu jinak- prostě člověk co se objeví­ na stránkách eshopu prostě nebude vyhnán jen proto že je mu 18 a chce koupit dárek rodičům k výročí­, že?:) …jinak ví­m jak to myslí­š…tohle je jen koncept, který sem chtěl hodit jen tak z volné chví­le do pléna:)

 6. Pokiaľ treba na tento čoko-ví­nový nápad takú dlhú obhajobu, tak predpokladám, že skončí­ u Johna v koši 🙁

  Ale ako hovorí­ sám John, žiadny nápad nie je hodný peniaze, pokiaľ sa nezrealizuje a nenájde si svojich zákazní­kov (začne prinášať peniaze). V podstate ide len o to, vymyslieť čo najlepšiu variantu nápadu na podnikanie.

  1. Tu je problem ludi, ktorí­ odsudzuju konzumaciu vina s čokoladou, že to nikdy neskúsili. Ok dam Vám prí­klad Figaro horká čokoláda, červené ví­no Doľany kľudne merlot 🙂

 7. Vinko pijem, ani vo sne ma nenapadlo to dat s cokoldaou. A vecer s frajerkou by som sa bal ze sa z toho pose…m :p

  Raz som to uz pisal pri fotkach z NZ:
  1. “Moznost ludi nakonfigurovat si vyrobu vina – kupit si x kg hrozna v odrode y a nechat to urobit v z vinarstve, etiketa podla ponuky z 1000grafik + vlastna grafika.

  2. Celkovo personalizovanie vina – vyber odrody, cukornatosti, farby, etikety, prilezitosti, velkosti flase, vyzoru flase – otazna je financna narocnost..

  3. Zacat ponukat “vinne menu”: vino + ryba, maso, loparik (drevena doska) syru s orechami..”

  takze ano, customize.. ponukat sety, ale nie s cokoladou ,ale so syrmi, orechmi, s prosutom, s evianom, s piknikovym kosom, s pohladnicou, so sadou pre vina(otvarak, nalievak), s knihou o vinach, s poukazom na vinnu cestu (navsetvu vinarstva) etc.. aa kludne aj cokoladu (blazon sa najde). ale v prvom rade ide o vino! zvysok sluzi na jeho podporu predaja, preto by sa malo primarne zarabat na vine a nie na “syre”. Tiez je vela ludi co okasle tieto balicky a chcu len vino – otazne ci aj to su Vasi zakaznici…

  ps- ak customize, tak customize vina, nie cokolady k vinu.. customize vina!
  + samozrejme vopred pripravene balicky pre prilezitosti a obdobia – kludne aj balicek sweet – slamove vino+belgicka cokolada…monozsti je vela.

   1. Nejsem fanda ví­na ani čokolády, spí­še jiných oborů. Proto nemohu napsat názor na uvedený článek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *